Laat je boot jouw koers varen

Wat is EMDR?

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een behandeling gericht op traumaverwerking na een traumatische gebeurtenis. Dit kan een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik, een geweldsmisdrijf of een ingrijpende medische ervaring zijn, waarbij jijzelf of iemand in je directe omgeving in gevaar was.

Tijdens een traumatische gebeurtenis zijn de processen in de hersenen primair gericht op overleven, daardoor staan verwerkingsprocessen op dat moment op de achtergrond. Na het trauma komen normale, gezonde verwerkingsprocessen op gang, o.a. herbeleven. Als dat goed verloopt wordt de traumatische gebeurtenis een herinnering waaraan teruggedacht kan worden zonder uit evenwicht te raken.

Soms raakt het normale verwerkingsproces verstoord. Dan blijven nog maanden of jaren na een ingrijpende gebeurtenis klachten bestaan, zoals zich opdringende herinneringen, beangstigende beelden (‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikreacties en vermijdingsgedrag. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR wordt dan beschouwd als de meest passende behandeling. Bij EMDR wordt het natuurlijke verwerkingsproces op gang gebracht en op een gestructureerde manier begeleid.

EMDR wordt dus ingezet bij PTSS, maar ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode hebben in de afgelopen jaren laten zien dat EMDR ook ingezet kan worden bij andere psychische klachten, zoals vermijdingsgedrag, somberheid, en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is steeds dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer ingrijpende ervaringen. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, verlieservaringen of pesterijen. Het belangrijkste doel van EMDR is de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, waardoor je verder kan.


De behandeling Neem contact op