Laat je boot jouw koers varen

De behandeling

In het algemeen kijken we naar wat jij als uniek persoon nodig hebt. Wat helpt jou om negatieve patronen te doorbreken en meer te gaan doen wat waardevol is voor jou?


Er zijn drie fases in de behandeling:

De intakefase

In de eerste twee gesprekken leg je je probleem voor. We maken samen een analyse van de klachten en de oorzaken ervan. Vervolgens stellen we een behandelplan op, waarin we afspreken aan welke doelen we gaan werken en welke aanpak het beste bij jou en jouw problemen aansluit. Ook maken we een inschatting van het aantal gesprekken dat nodig is om de doelen te bereiken. Mocht je met jouw hulpvraag bij ons niet op de juiste plek zijn dan verwijzen we je in overleg zo nodig door.

Aan het begin en einde van de behandeling en soms tussentijds nemen wij vragenlijsten af bedoeld voor kwaliteitsdoeleinden voor de zorgverzekeraars. Dit zijn zogenaamde ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring). De uitkomsten hiervan worden met je besproken en kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van de doelen, de aanpak en evaluatie.
Voor meer informatie kun je terecht op de website van 1np.nl


De behandelfase

Het doel van een behandeling is om op eigen kracht weer verder te kunnen. Dit betekent dat we, samen met jou, je psychische problemen concreet, doelgericht en praktisch aanpakken. Zo nodig hebben we overleg met je huisarts en/of andere betrokken hulpverleners. In de behandeling maken we gebruik van kennis en vaardigheden uit verschillende stromingen binnen de psychologie. Daarbij ligt de nadruk op Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en EMDR. Dit zijn actieve en ervaringsgerichte manieren van werken. We stemmen de aanpak af op jouw probleem en jou als persoon.

Gedurende de behandeling werken we aan de doelen zoals deze zijn besproken. Hierbij maken we onder meer gebruik van huiswerkopdrachten, waarmee je in je eigen omgeving verder kunt werken aan je doelen. We zullen regelmatig evalueren of de behandeling naar wens verloopt, zo nodig stellen we het behandelplan bij.

E-Health is psychologische begeleiding waarbij digitale middelen worden ingezet. Op deze website staat bij ‘Zelf actief met ACT’ allerlei informatie, oefeningen, filmpjes en boekentips. Dit wordt gebruikt als huiswerk. Het is handig om een schriftje mee te nemen om op te schrijven welk huiswerk je na elke sessie kan downloaden. Als je naast het huiswerk andere informatie of opdrachten op de website ziet die je aanspreken, dan kan je die natuurlijk ook gebruiken.

We kunnen daarnaast gebruik maken van Karify. Dit is een E-Health omgeving waar je via 1nP toegang toe krijgt. Binnen Karify kan je gebruik maken van verschillende modules zoals ‘Depressie’, ‘Slaapproblemen’, ‘Alcoholproblemen’, etc. Verder kunnen we beveiligd e-mailen, vragenlijsten invullen en kan je huiswerk uploaden. Voor meer informatie kun je terecht op de website van 1np.nl


Nazorgfase

Wanneer je de gewenste verandering(en) hebt bereikt, dan vangt de nazorgfase aan. Hierin gaan we na of de verandering blijft bestaan en besteden we aandacht aan een plan om dat wat je geleerd hebt vast te houden. Je krijgt dan weer vragenlijsten om in te vullen.


Over ons Neem contact op