Laat je boot jouw koers varen

Praktijkinformatie

Over onze samenwerking met 1NP

Wij werken samen met 1nP. Dit is een landelijk netwerk van zorgprofessionals in de GGZ. We maken deel uit van een lokaal multidisciplinair team. Binnen ons team kunnen we elkaar ondersteunen en zo nodig samen de behandeling vormgeven. Uiteraard overleggen we alleen met elkaar met toestemming van de cliënt.

Wij kunnen binnen 1nP zowel korte (GBGGZ) als lange (SGGZ) behandeling aanbieden. 1nP heeft contracten met alle verzekeraars, zodat de behandeling vergoed wordt (met uitzondering van je eigen risico). 1nP regelt de declaraties, beveiligde email, E-Health en het dossier staat in hun administratiesysteem (Extenzo). Het is dus van belang dat elke cliënt bij hen aangemeld wordt.


Vragenlijsten/ROM

Mocht je bezwaar hebben om deel te nemen aan ROM, dan kan je dat aan je behandelaar doorgeven. Zij zet dan het ROM-proces stil. Meer informatie over deze vragenlijsten kun je vinden op de website van 1np.nl.


Waarneming

Bij ziekte of afwezigheid zal je hulpverlener of haar collega zorgdragen voor vervanging of verwijzing als dit aangewezen is. Dit gaat eventueel in overleg met de huisarts.


Wat te doen bij crisis?

Tijdens kantooruren kan je je behandelaar bellen. Op onze vrije dagen zijn we moeilijker bereikbaar. Cliënten van Frederike kunnen dan Maaike bellen en cliënten van Maaike kunnen dan Frederike bellen. Onze openingstijden vind je op de pagina Contact

Buiten kantooruren kan je 1nP bellen, je wordt dan doorgeschakeld naar de crisisdienst waar 1nP mee samenwerkt. Je kan eventueel ook de huisartsenpost bellen als je dat prettiger vindt. Het is handig om dan door te geven dat je bij 1nP in behandeling bent. De huisartsenpost kan ook met de crisisdienst van 1nP bellen.