Laat je boot jouw koers varen

Overbruggen van de wachttijd

Wachtlijsten zijn een groot probleem in de GGZ in Nederland. In november 2018 stonden er 88500 mensen op een wachtlijst in de GGZ; cliënten moeten vaak maanden wachten. Helaas geldt dat ook voor onze praktijk. Dat betekent niet dat je niets anders kan doen dan alleen afwachten.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


Mocht je moeten wachten, wat kun je dan zelf doen?:

  • Boeken: Er zijn verschillende zelfhulpboeken die je kan lezen. Als je een boek kiest met een goede wetenschappelijke basis en met opdrachten waar je actief mee aan de slag kan gaan, dan kan dat al een stuk helpen. Wij hebben als tip: ‘De valstrik van het geluk’ van Russ Harris.
  • Apps: Er zijn verschillende apps die je op een praktische manier kunnen helpen met het veranderen van je gedrag: betere zelfzorg en betere manieren van omgaan met nare gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld: ‘Mindfulness Mentor’, ‘Learn to ACT’ en 29K.
  • Zelf actief met ACT: Op onze website kan je informatie lezen, oefeningen doen en filmpjes kijken. Ook als je op een wachtlijst staat van een andere praktijk kan je daar gebruik van maken.
  • Praktische hulp: als je praktische problemen hebt, dan zijn er verschillende instanties die je daarbij kunnen helpen: schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk werk, etc. Bij je gemeente kun je informeren naar het aanbod bij jou in de buurt.
  • Emotionele hulp: neem één of meer mensen in je omgeving in vertrouwen. Ze hoeven (en kunnen) je problemen waarschijnlijk niet meteen oplossen, toch kunnen ze een grote steun zijn. Vraag ze om te luisteren, er te zijn voor jou en leuke dingen met je te ondernemen.

Op deze manier kan je al goede stappen maken, ook al vervangt het geen behandeling (bepaalde dingen zijn belangrijk om samen met een therapeut te bespreken, te verwerken en te oefenen). Als je merkt dat je vragen hebt of bepaalde dingen lastig vindt om in de praktijk te brengen dan kun je ze opschrijven en bespreken met je hulpverlener als de behandeling start. Door er zelf al actief mee aan de slag te gaan, kan je hulpvraag helderder worden. Dit alles kan je behandeling bij de start versoepelen en versnellen.


Sluit het niet aan bij wat je wilt?

Als je hiermee aan de slag gaat kun je kennismaken met ACT. Mocht je merken dat het niet aansluit bij wat je wilt, dan kun je een hulpverlener zoeken die op een andere manier werkt (bijvoorbeeld CGT, schematherapie). Kijk eventueel bij 1nP in jouw regio. Mocht je in een andere regio wonen dan Utrecht en graag met ACT willen werken, dan kan je zoeken op ACBSbene.com.


Voel je vrij om hier wel of niet iets mee te doen. We willen je met deze informatie bewust maken van de mogelijkheden, wat je er mee doet is aan jou.

Over ons Neem contact op